Cùng với các thính giả thân mến của đài,

Song song với các chương trình truyền hình và truyền thanh tại San Jose và các vùng lân cận, Dân Sinh Media vừa thành lập một đài radio qua Internet với mục đích truyền bá những tin tức cần thiết vào Quốc Nội cũng như mọi người Việt Nam tại mọi nơi trên thế giới. Những vấn đề liên quan đến Y Khoa, Khoa học, Kinh tế, Chính trị, ... sẽ được cập nhật định kỳ, và các tin tức trên toàn thế giới sẽ được tường trình hằng ngày.

Như tôn chỉ đã được đặt ra, chúng tôi nguyện sẽ phục vụ thính giả bằng những tin tức trung thực, bằng những bài bình luận có giá trị cao bởi những người có kiến thức chuyên môn, bằng những bài khảo luận chính xác, ...

Trong nổ lực để tinh tiến, chúng tôi cần sự giúp đở bằng những ý kiến thiết thực, tích cực, trong chiều hướng xây dựng để tiến bộ.

Xin trân trọng cám ơn sự ủng hộ của quý vị.

Ban Điều hành Dân Sinh Media

Chương Trình Hôm Nay - 24 giờ


12:00 AM - 01:00 AM 01:00 AM - 02:00 AM 02:00 AM - 03:00 AM
Nhạc Nhạc Nhạc
03:00 AM - 04:00 AM 04:00 AM - 05:00 AM 05:00 AM - 06:00 AM
Nhạc Nhạc Nhạc
06:00 AM - 07:00 AM 07:00 AM - 08:00 AM 08:00 AM - 09:00 AM
Nhạc Nhạc Nhạc
09:00 AM - 10:00 AM 10:00 AM - 11:00 AM 11:00 AM - 12:00 PM
Nhạc Nhạc Nhạc
12:00 PM - 01:00 PM 01:00 PM - 02:00 PM 02:00 PM - 03:00 PM
Nhạc Nhạc Nhạc
03:00 PM - 04:00 PM 04:00 PM - 05:00 PM 05:00 PM - 06:00 PM
Nhạc Nhạc Nhạc
06:00 PM - 07:00 PM 07:00 PM - 08:00 PM 08:00 PM - 09:00 PM
Nhạc Nhạc Nhạc
09:00 PM - 10:00 PM 10:00 PM - 11:00 PM 11:00 PM - 12:00 AM
Nhạc Nhạc Nhạc